OVERZICHT

Welkom voor het bezoek aan onze website waar we u wegwijs willen maken in volgende systemen en producten:

FAPS Security:

Systemen voor het registreren zoals:

  • de Visitor Management of Bezoekersregistratie (zowel de manuele versie Visitor Pass als de elektronische versies Vis-IT2 en VisiPass lokaal geïnstalleerd bij de klant)

Deze systemen worden aangepast om conform te zijn aan de vigerende Europese GDPR richtlijnen en kunnen ook nuttige richtlijnen of waarschuwingen bevatten betreffende Coronavirus COVID 19

  • Controlesystemen voor het gebruik van professionele uitrustingen en voertuigen (Pre-Use Safety Inspection Systems) : de lijst met toepassingen is onbeperkt zoals zijn: ladders, stellingen, heftruckvoertuigen, hoogwerkers, elektrische transpaletten, transportbanden …

Kenmerkend is het gebruik van een efficiënte checklist die in een felgele visuele houder geplaatst wordt zodat op een ondubbelzinnige wijze aangetoond kan worden zo er ja dan neen een controle vóór het gebruik uitgevoerd werd en zo het toestel al dan niet goedgekeurd is voor gebruik. Wanneer de controlestrook van de checklist ontbreekt ziet men het verbodspictogram met de vermelding  ‘DO NOT USE’ of ‘NIET GEBRUIKEN’. Dit voertuig of materiaal wordt bijgevolg visueel gekenmerkt als zijnde niet gecontroleerd en derhalve niet toegelaten voor gebruik!

  • Bij Risicobeoordeling (Risk Assessment) worden op maat van de klant Werkvergunningen opgesteld, al dan niet gecombineerd met (op de keerzijde) waarschuwingen betreffende de werken in uitvoering, om arbeidsongevallen en arbeidsgerelateerde negatieve gevolgen te voorkomen

Als zelfstandig distributeur van SG World worden de systemen opgesteld volgens de noden van de klant door personalisering met bedrijfslogo, aangepaste situatie en gewenste taal / talen.

  • We leveren ook producten voor registratie zoals:

FAPS Filing

Systemen van klassementbeheer volgens kleurcodering Color Coded Filing.

Kleuren worden gemakkelijker herkend dan cijfers of letters. Er dient dan ook niet meer gezocht te worden naar een foutief geklasseerd dossier want het laat zich opvallen !

Producten met betrekking tot het klassement:

  • dossiers
  • kleurenetiketten
  • toebehoren (verdeelmagazijn voor etiketten, dossierhouders, …)

Het fysisch klassement wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd met een kleurenklassement waarbij de nadruk gelegd wordt op een tijdswinst van 90% voor het terugvinden van de dossiers en het verkeerd terugplaatsen laat zich ondubbelzinnig opmerken. Optimalisatie bij  gebruik en plaatswinst zijn onze troeven.