Visitor Pass

                      Visitor Pass

Sinds 1973 heeft SG World (voorheen: SBS Europe en Safeguard Europe) gestreefd naar het aanbieden van zo volledig mogelijke systemen met betrekking tot de veiligheid in het kader van bezoekersregistratie in banken, vliegvelden, institutionele en administratieve organisaties of kantoren, industrieën, kortom elke onderneming groot en klein. In totaal zijn er ongeveer 11.000 klanten overal in Europa die onze manuele registratie Visitor Pass gebruiken. De rode draad bij onze klanten is de gemeenschappelijke doelstellingen:

  • Zij dienen te weten Wie de bezoekers zijn, Waar ze zich bevinden en wat hun Aantal is;
  • Iedere bezoeker of externe werknemer die vreemd is aan het bedrijf of organisatie moet visueel herkenbaar zijn;
  • Een evacuatielijst moet beschikbaar zijn met de correcte informatie betreffende de aanwezigheid van personen vreemd aan het bedrijf/organisatie;
  • De ondubbelzinnige kennisgeving aan elke bezoeker van de regels betreffende veiligheid en gezondheid, de huisregels en de maatregelen in geval van evacuatie;
  • Een historisch overzicht van het verloop van bezoekers in geval van incident dat op een later tijdstip gemeld wordt;
  • Het gebruik van een professioneel systeem dat aan de hierboven gestelde doelstellingen beantwoordt en dat ook door zijn eenvoud en efficiëntie het imago van het bedrijf/organisatie ondersteund.

Conform de GDPR (General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018 dient het registreren van de persoonsgegevens van de bezoeker vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn. Het vragen en verkrijgen van de toestemming moet controleerbaar zijn: achteraf moet kunnen bewezen worden dat voor het verwerken van elk persoonlijk gegeven, op een correcte manier toestemming verkregen werd om het te verzamelen voor een bepaalde tijd. De anonimiteit van de identiteitsgegevens van de geregistreerde bezoekers moeten ook gewaarborgd worden tegenover derden.