Risicobeoordeling

De Risicobeoordeling of “Risk Assessment” is een gedetailleerd onderzoek naar wat, tijdens de professionele werkzaamheden in het bedrijf, een gevaar zou kunnen opleveren of een aanleiding kan zijn om mensen te verwonden.Het doel is om elk mogelijk gevaar te voorkomen door, na de vaststelling ervan, de geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen.

Dit betekent concreet dat voor elke professionele handeling een draaiboek moet zijn, zowel voor het eerste als navolgend periodiek onderhoud, ook voor een eenmalige taak, herstelling of installatie.

Wij leveren hiervoor de standaard formulieren/checklists en kunnen deze ook naar uw wensen personaliseren:

Risk Assessment Book: een standaard boekje bevattende formulieren met richtlijnen voor het eerste gebruik van een machine en voor de eerste herstelling/onderhoud van dezelfde machine. Kan ook als basis dienen voor de uitwerking van een gedetailleerde R.A. / Risicobeoordeling.

Door de algemene opzet kan dit ook gebruikt worden voor elke occasionele gebeurtenis (een ongewone, eenmalige taak, herstelling, eerste installatie of onderhoud …)

Risk Protection Report Book: checklist te gebruiken bij de dagelijkse algemene inspectieronde

Plant Release Register: drukwerk van gepersonaliseerde herstellingsbonnen + duplicaat

Checklist van Interne Transportmiddelen en materiaal (zie rubriek Manuele Controlesystemen)

Near Miss is de essentiële informatiegaring van potentiële gevaarsituaties zoals blijkt volgens de driehoek van Heinrich. Dit toont aan dat ernstige ongevallen gerelateerd zijn aan het negeren van kleine of (schijnbaar) banale incidenten:

Voor elk ongeval met zwaar of dodelijk letsel

zijn er 29 ongevallen met licht letsel

en 300 ongevallen zonder letsel (“NEAR MISS”)

Lock Out Tag Out System