Lock-Out Tag-Out

Is de veiligheidsprocedure Lock-Out, Tag-Out (L.O.T.O.) gekend?

De volgende You-tube video van 81 seconden toont visueel het belang van L.O.T.O.:

Het systeem dient altijd gebruikt te worden wanneer men onderhoudswerken of reparaties uitvoert waarbij om veiligheidsredenen het mechanisch proces dient onderbroken te worden: dit wordt onderbroken door de bevestiging van een hangslot aan de hoofdschakelaar of hendel, idealiter in combinatie met een signalisatie.

De veiligheidsmaatregel werkt enkel efficiënt wanneer elke persoon betrokken in dit onderhoud- / reparatieproces diens aanwezigheid ondubbelzinnig aangeeft door het aanbrengen van een slot aan de schakelaar. De speciaal daartoe voorziene ‘hasps’ laten toe om meerdere hangsloten te bevestigen zodat de hoofdschakelaar enkel maar kan aangesloten worden als de laatste hangslot van de laatste medewerker verwijderd is.

Lock & Hasps Kit (standaard uitvoering is in staal, in plastic echter ook beschikbaar om elektriciteitsgeleiding te vermijden):

Verschillende vormen van signalisatie kunnen ter ondersteuning gebruikt worden:

  • Magnetische herbruikbare Sign Kits (in A4 en A5 formaat) – zwarte tekst kan aangepast worden zonder meerprijs in taal en lay-out van de klant, eventueel met logo
  • Certificaten met gelijkaardig ontwerp op keerzijde in karton en afscheurbare checklist in duplo in papier betreffende het uit te voeren werk
  • Lock Off Register volgens gepatenteerd ‘one-write sytem’ signaliseert niet enkel de gevaarsituatie maar geeft de nauwkeurige tijd weer betreffende de buitengebruikstelling van machines, eveneens of de voorziene duur overeenstemt met de effectieve tijd tussen het uitreiken en teruggave van de tags, hoe veel / lang een machine onderhouden / gereinigd wordt e.d.

Dit register wordt in de taal volgens de wensen van de klant en met logo opgesteld: