Checklist hoogwerkers, ladders, stellingen, …

Gelijkaardige gebrevetteerde “one-write systemen” waarbij de gegevens van de voorzijde van deze inspectiestrook automatisch doorgedrukt worden op een overzichtsblad of met een duplicaat in het boekje bijgehouden maakt de controle sluitend. Door de efficiëntie kan  men het aantal incidenten beperken en gevaar voorkomen. Ik verwijs naar eenvoudige checklists voor de controle van heftruckvoertuigen, pallet- en legbordstellingen, ladders, voertuigen, kortom : vrijwel alles wat gecontroleerd  dient te worden. Het systeem betaalt zich terug, zelfs in veelvoud, wanneer verdere schade of ongelukken voorkomen kunnen worden.

Het principe is eenvoudig: een Hi-Vis Safety Indicator (meestal felgeel gekleurd) wordt Hi-VisSafInd-LEEGbevestigd aan het voertuig of materiaal. Wanneer de controlestrook van de checklist ontbreekt ziet men het verbodspictogram met de vermelding  ‘DO NOT USE’. Dit voertuig of materiaal wordt bijgevolg visueel gekenmerkt als zijnde niet gecontroleerd en derhalve niet toegelaten voor gebruik!

 

De checklist wordt op maat gemaakt volgens behoefte van de klanten kan verschillende formaten hebben. Uiteraard wordt de checklist in duplo opgesteld en de keerzijde van het origineel bevat het resultaat van de controle: O.K. voor gebruik (groeneControleboekjes achtergrond) of Niet te gebruiken (rode achtergrond).

LadderInspectieBundel

Dit wordt zichtbaar in het vakje van de Hi-Vis Safety Indicator geplaatst. Dit voertuig of materiaal wordt bijgevolg visueel gekenmerkt als zijnde gecontroleerd en al dan niet geschikt bevonden voor gebruik!

LadderInspectieRectVerso

InspectionStatus

 

 

 

 

 

 

 

Het niet invullen van de checklist geeft een pictogram weer van “verbod van gebruik”!

ScaffoldStatus

De systemen worden op maat van de klant gemaakt en kunnen bijna voor alle materialen of werktuigen gemaakt worden zoals voor (hoogte)ladders, stellingen, heftruck, voertuigen, enz.

DiverseFormulieren

InspectItOverviewSystems

Klik hier voor een globaal video-overzicht van 100 seconden van andere systemen.

Pallet Racks

boven+onderkranen

MEWP

Safe-truck