Checklist Pallet Rack

Het nut om de stellingen en pallets in het magazijn wekelijks te controleren, of telkens na een ingrijpende interventie, wordt duidelijk met deze afbeelding:

De oorzaak is veelal een enkele pallet die het begeven heeft en in zijn val een domino-effect veroorzaakt. Vandaar het belang om op efficiënte wijze de controles uit te voeren en het resultaat ondubbelzinnig kenbaar te maken. Hiervoor leveren wij een lijst met controlepunten naar beschadigingen die metaalmoeheid kunnen veroorzaken, gevaar bij onzorgvuldig stapelen, over- of ongelijkmatige belasting van paletten, uitstekende delen, toegankelijkheid, enz. Deze worden telkenmale systematisch volgens de gestelde controlepunten opnieuw ter plaatse geverifieerd en O.K. of N.O.K. bevonden, met duidelijke vermelding welke pallet / stelling al dan niet goedgekeurd is. De klant bepaalt zelf wat gecontroleerd dient te worden zoals: toegankelijkheid, verankering, staanders, liggers, lading, enz.